Wręczenie nagrody Lider Dostępności za najlepszą przestrzeń publiczną dostosowaną do potrzeb niepełnosprawnych w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

Wręczenie nagrody Lider Dostępności za najlepszą przestrzeń publiczną dostosowaną do potrzeb niepełnosprawnych w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl