Kategoria: General Obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przy Pomniku Poległych i Pomordowanych Harcerzy

Urlop wypoczynkowy

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl