81. rocznica Zbrodni Katyńskiej – złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem

81. rocznica Zbrodni Katyńskiej - złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl