Konsultacje dla organizacji pozarządowych w sprawie konkursu pn. „Aktywność i wiedza”

PFRON zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dotyczących założeń konkursu pn. „Aktywność i wiedza” (konkurs o zlecenie realizacji zadań nr 2/2017).

Konkurs ma na celu  zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia oraz zapewnienie im dostępu do informacji.

Prosimy o przedstawienie uwag i propozycji zmian do założeń konkursu za pośrednictwem zamieszczonego w niniejszym komunikacie „Formularza zgłaszania uwag”.

Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl, do dnia 14 lutego 2017 roku.

Informacja ze strony http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3667,Konsultacje-dotyczace-zalozen-konkursu-dla-organizacji-pozarzadowych-pn-Aktywnos.html

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl