Zakończono konsultacje projektu Uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Zgodnie z ogłoszeniem o przeprowadzaniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Starogard Gdański zamieszczamy informację z konsultacji społecznych w sprawie projektu w/w uchwały.

Uwagi i propozycje można było składać od 9 grudnia do 18 grudnia 2016 r.

Projekt Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Starogard Gdański umieszczony został na stronie internetowej miasta www.starogard.pl, na stronie http://bip.starogard.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Do projektu uchwały nie wpłynęły żadne uwagi.