Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs z dnia 3 marca 2017 r.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs z dnia 3 marca 2017 r. „Otwarty nabór Partnerów – osób prawnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu partnerskiego pn. „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny” ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 6.2.2”.

Pliki do pobrania:

WIS

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl