Budżet obywatelski 2018 – znamy listę projektów

Zakończył się etap weryfikacji projektów, które mieszkańcy zgłosili do IV edycji starogardzkiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Po analizie pod względem formalno-prawnym do głosowania zakwalifikowano 18 projektów, z czego 13 to propozycje ogólnomiejskie.

Dwa projekty z rejonu czwartego i po jednym z trzech pozostałych oraz 13 propozycji ogólnomiejskich to wynik weryfikacji formalno-prawnej złożonych wniosków do starogardzkiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. W sumie 18 pomysłów na to, jak poprawić najbliższe otoczenie w mieście. Oprócz budowy placów zabaw, boisk wielofunkcyjnych i parku linowego pojawiły się takie propozycje jak: odnowienie figury Ojca Świętego Jana Pawła II, doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, budowa wybiegu dla psów z urządzeniami sprawnościowymi, budowa miejsc parkingowych i chodnika dla pieszych przy MPP Nr 2, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy MPP Nr 8 czy założenie kamer monitorujących w PSP Nr 1. Oto wstępna lista zakwalifikowanych projektów:

Lp

 

Rodzaj Nazwa Wnioskodawca Streszczenie Rejon Koszt
1 ogólnomiejski Ojciec Święty Jan Paweł II – ODNOWA pomnika Ks. Eugeniusz Stencel Odnowienie figury Ojca Świętego Jana Pawła II poprzez wykonanie nowego odlewu z brązu. Postać Papieża zostanie odświeżona – nowe draperie, wysunięcie słynnego buta. Dodatkowo wykonany zostanie nowy postument wraz z tablicą pamiątkową i zagospodarowanie terenu przyległego. 0 140 000
2 ogólnomiejski Gdzie jest Miś? – przez zabawę do sportu Monika Muchlińska Modernizacja terenu ogrodu przedszkolnego przy Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 3 poprzez wzbogacenie w sprzęt do stymulowania metodą integracji sensorycznej oraz wykonanie nawierzchni poliuretanowej 10x8m pod mini boisko do koszykówki/ piłki nożnej dla dzieci młodszych z zestawem do uprawiania koszykówki o regulowanej wysokości oraz ogrodzeniem z piłkochwytami 0 140 000
3 ogólnomiejski Mały czy Duży –

aktywność wszystkim nam służy

Jolanta Olejnik Infrastruktura promująca zdrowy tryb życia oraz rodzinne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, wśród pięknej zieleni na terenie ogrodu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 10 „Słoneczna Kraina”. Składać się na nią będzie bezpieczna bieżnia oraz wielofunkcyjny zestaw zabawowy, które z istniejącym tam placem zabaw stworzą bezpieczną przestrzeń dla całych rodzin. Bieganie, zabawy zręcznościowe, jazda na rowerku biegowym, gry zespołowe i „podwórkowe”  – wszystko to w jednym miejscu. A po intensywnym treningu czy wspólnej zabawie, odpoczynek w cieniu drzew na wygodnych ławkach, które również staną na terenie ogrodu. 0 140 000
4 rejonowy STARPARK & PUMPTRACK –      nowoczesny park wypoczynku i sportu Bartosz Molin, Mirosław Stemplewski Nowoczesny park z infrastrukturą dla osób starszych & rowerowy plac zabaw typu pumptrack przy ulicy Nowowiejskiej. 4 200 000
5 ogólnomiejski Modernizacja placu zabaw przy PSP 3 na ul. Wybickiego Maria Gołąbek, Projekt zakłada wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku, zamontowanie nowych i modernizacja obecnych urządzeń do zabaw dla dzieci oraz montaż dwóch latarni parkowych i dwóch kamer, które będą kontrolowały cały teren inwestycji. 0 140 000
6 ogólnomiejski Modernizacja systemu monitoringu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 Joanna Porożyńska Założenie systemu kamer ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów, rodziców i pracowników oraz mieszkańców miasta korzystających z infrastruktury naszej szkoły. 0 140 000 
7 rejonowy STREET BOISKO – z BIEGOWISKO

w Parku Kocborowskim.

Wojciech Raczyński,

Piotr Przybylski

Budowa boiska do koszykówki oraz bieżni na terenie Parku Kocborowskiego. 1 200 000
8 rejonowy Skwerek przy Południowej Tomasz Szymborski, Piotr Negowski, Projekt ma na celu zagospodarowanie oraz nadanie funkcji społeczno-użytecznych i rekreacyjnych dla terenu przy skrzyżowaniu ulic Południowej i Bohaterów Monte Cassino na plac integracyjno – rekreacyjno- sportowy dla dzieci oraz dorosłych mieszkańców rejonu. 3 197 200
9 ogólnomiejski Budowa placu zabaw „Jacek i Agatka” Etap 2 Agnieszka Pielecka Plac zabaw o specjalnych potrzebach (dla osób niepełnosprawnych). Projekt ogólnomiejski dla wszystkich mieszkańców Starogardu Gdańskiego. 0 140 000
10 ogólnomiejski Podjazd dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych /bajeczny podjazd/ Zofia Czerwińska Projekt obejmuje budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 8 „Bajeczka”. Przedszkole nie tylko służy dzieciom i rodzicom z całego miasta ale również pełni rolę lokalu wyborczego dla mieszkańców naszego okręgu. Chcielibyśmu aby osoby starsze, niepełnosprawne lub z problemami w poruszaniu się oraz matki z małymi dziećmi miały możliwość swobodnego i bezpiecznego wejścia do bydynku. 0 60 000
11 ogólnomiejski Modernizacja ogrodu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 4 „Tęczą Malowane” w Starogardzie Gd. Magdalena Mandziara W myśl idei projektu modernizacji ogrodu przedszkolnego pod nazwą „Tęczowa kraina” został on podzielony na kilka stref płynnie ze sobą powiąznych, tj. strefę dla dzieci młodszych, strefę dla dzieci starszych oraz „Tęczowy ogródek” przyrodniczy, w którym wychowankowie będą samodzielnie hodować i obserwować wzrost różnorodnych roślin, także permanentnie obcować z przyrodą i poznawać jej walory.Pierwszą strefę stanowi reprezentatywny plac zabaw dla dzieci starszych, usytuowany w pasie zieleni, otulony chodnikiem z kostki brukowej, który rozlewając się po ogrodzie zaprasza do odwiedzenia dalszych jego części. Kolejne elementy to atrakcyjna strefa dla dzieci młodszych, w której poszczególne detale składowe placu zabaw zazębiają się, tworząc niepowtarzalną całość o wysokich walorach estetycznych. Dzięki intrygującej strefie ogródka przedszkolnego, który przybiera postać pociągu zbudowanego ze skrzynek drewnianych, w którym wagoniki wypełnione są ziemią ogrodową i roślinami, nasz plac pozostaje atrakcyjny przez cały rok.W wyniku analizy miejsca, potrzeb i bezpieczeństwa dzieci, powstał niepowtarzalny, odznaczający się mocną formą projekt, który umożliwia swobodną zabawę naszym pociechom i pozwala na rozwijanie inwencji i kreatywności młodych użytkowników. „Tęczowa kraina” to również miejsce podglądania natury oraz aktywnego uczestnictwa naszych wychowanków i ich rodzin w jej cyklach. 0 139 255
12 ogólnomiejski „BO to szansa na parking” – miejsca parkingowe oraz chodnik dla pieszych przy Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim. Marzena Kobylańska, Alicja Dombrowska, Anna Schulfer Projekt obejmuje wytyczenie miejsc parkingowych oraz chodnika dla pieszych przy budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim. Parking miałby być utworzony na terenie należącym do przedszkola, w miejscu obecnie nie zagospodarowanym, porośniętym krzewami i trawą. Możliwość zaparkowania pojazdu w bezpośredniej bliskości przedszkola ma ogromne znaczenie dla rodziców codziennie przywożących i odbierających dzieci z placówki. Szczególnie ważne jest to dla rodziców dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, które uczęszczają do oddziałów integracyjnych przedszkola. 0 139 000
13 ogólnomiejski Dobrze wyposażona STRAŻ OCHOTNICZA

gwarantem wysokiego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców

Marek Liss Projekt zakłada doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim w sprzęt ratowniczo 0 140 000
14 rejonowy Rekreacyjne

Przylesie – etap I

Hanna Bielang, Mirela Krzemińska, Katarzyna Dobrek Projekt przewiduje wykonanie boiska wielofunkcyjnego, z nawierzchnią ze sztucznego tworzywa, o wymiarach 40m x 20 m z urządzeniami (bramkami, koszami, siatkami) do gry w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę i piłkę siatkową. W sąsiedztwie boiska będzie znajdować się również miejsce do rekreacji i wypoczynku dla młodzieży i dorosłych w otoczeniu drzew i krzewów ozdobnych zakupionych i posadzonych zgodnie z projektem wykonanym przez Społeczny Komitet Mieszkańców Osiedla Przylesie i Okolic. Projekt ma na celu poprawę formy fizycznej i relaksacyjnej mieszkańców oraz integrację międzyosiedlową. 4 200 000
15   rejonowy Plac zabaw „Akademia Fiku-Miku” – wodny świat Katarzyna Oleksiak, Marta Reszkiewicz Budowa wodnego placu zabaw – urządzenia do zabawy z wodą dla dzieci 2 200 000
16 ogólnomiejski Mini Park Linowy – bezpieczny plac zabaw dla dzieci Maria Ałtyn Mini Park Linowy dla dzieci od  3 do 14 lat będzie się składać z bezpiecznej konstrukcji linowej do wspinania w formie piramidy pajęczej i rozbudowanego zestawu sprawnościowego – akademii sprawnościowej. Urządzenia zostaną umieszczone na ogrodzonym placu o powierzchni 16 m x 20m z bezpieczną nawierzchnią piaskową. 0 108 900
17 ogólnomiejski Wybieg dla psów z torem sprawnościowym – projekt ogólnomiejski Anna Lembicz Projekt polega na budowie wybiegu z urządzeniami sprawnościowymi (tor do agility) dla psów w sąsiedztwie centrum miasta, gdzie brakuje terenów do wyprowadzania czworonogów. Lokalizacja to działka ograniczona ulicami Mickiewicza i Norwida oraz rzeką Wierzycą – miejsce niesąsiadujące bezpośrednio z terenami mieszkaniowymi. Psy zyskają miejsce, aby bezpiecznie wybiegać się na ogrodzonym terenie, nie stwarzając zagrożenia dla przechodniów; ich właściciele będą mieli okazję do aktywnego wypoczynku, ćwicząc wraz z pupilami na torze przeszkód, a miasto będzie czystsze dzięki koszom na psie odchody wyposażonym w podajniki na woreczki. 0 140 000

 

Wstępną listę zakwalifikowanych projektów znajdziecie również pod linkiem: Lista zakwalifikowanych wniosków do BO 2018

We wtorek 3 października o godz. 15.00 w sali konferencyjnej nr 101 Urzędu Miasta odbędzie się losowanie numerów, które ustalą kolejność ułożenia projektów na listach do głosowania. Głosowanie odbędzie się w dniach 13-29 października 2017r. Głosować będzie można w wyznaczonych Punktach Konsultacyjnych na terenie Starogardu, w Urzędzie Miasta oraz po raz pierwszy drogą elektroniczną. Ogłoszenie wyników nastąpi 31 października 2017 r.

Zapisz

Zapisz

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl