Baszta Książęca (Narożna)

Największa z obecnie zachowanych w Starogardzie i zapewne najstarsza. Fundamenty mogą pamiętać wcześniejszą strażnicę książąt gdańsko-pomorskich lub starszą jeszcze czatownię, co tłumaczyło jej historyczną nazwę. Usytuowana przy ul. Bocznej 3. Obecna trzykondygnacyjna baszta posiada największą powierzchnię zabudowy i większą kubaturę niż sąsiadująca z nią Baszta Gdańska. Zbudowana została na skarpie przyrzecznej o różnicy poziomów około 2,5 metra, prawdopodobnie na miejscu starszej czatowni drewniano-ziemnej, pamiętającej panowanie książąt gdańsko pomorskich – stąd jej nazwa Książęca. Baszta leżała przy drodze przelotowej z południa na północ i pełniła funkcje obronne, broniąc wejścia do miasta od północy przez bród przepływającej obok Wierzycy. W wieku XIX została przebudowana na mieszkania prywatne, tracąc w ten sposób swoje walory obronne.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl