AKTYWNY WIEK / Active Age

ilustracja

Drodzy Starogardzianie,

Jesienią 2009 roku uruchomiliśmy nowe źródło informacji o wydarzeniach i przedsięwzięciach, jakie w naszym mieście są oraz będą inicjowane w ramach projektu Aktywny Wiek.

ilustracja

Projekt Aktywny Wiek jest odpowiednikiem anglojezycznej nazwy międzynarodowego projektu ACTIVE AGE. Pełna nazwa projektu brzmi:

ACTIVE A.G.E. Zarządzanie zmianą: wpływ demograficznego starzenia się na miasta. Polityka dotycząca aktywnego starzenia się, płci oraz zatrudnienia.

Starogard Gdański jest od roku 2008 aktywnym uczestnikiem tego projektu. Celem projektu jest angażowanie wszelkich instytucji społecznych, organizacji, urzędów, przedsiębiorców w działania na rzecz minimalizowania niekorzystnych skutków wynikających ze starzenia się społeczeństwa.

Projekt Aktywny Wiek (w ramach programu URBACT II) realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ilustracja

W naszej zakładce najdziecie Państwo m. in. praktyczne i pomocne informacje na temat wszystkich zaangażowanych w projekt Aktywny wiek podmiotów, także na temat najbliższych planów, otwartych spotkań, wydarzeń miejskich związanych z tymi zagadnieniami.

UWAGA: zakładki strony uzupełniamy na bieżąco. Z góry dziękujemy za wszelkie krytyczne i pomocne uwagi.

——————————————————————————————————–

ilustracja

Inhabitants of Starogard, Friedns and Visitors,
Dear All,

In autumn 2009 we opened for you a new source of informations about events and activities which are being carried on within Active A.G.E. project.

ilustracja

The full name of international project Active Age – which Starogard is from 2008 one of its dynamic participants – is:

ACTIVE A.G.E. Managing change: impact of demographic ageing for cities. Active ageing, gender and employment policies.

The interest of this project is to involve all social institutions, organizations, local authorities and business in activities thanks to which we can minimalise the results of demographic ageing.

The Active AGE project (within URBACT II program) is being financed by European Regional Development Fund.

You will find here, among other things, practical and useful informations about all social actors engaged in the project Active Age, who they are and what are our plans, about open meetings, city events, press releases – all concerning age 50+.

ATTENTION: Active Age website folds are being constantly updated. All your remarks and suggestions would be appreciated.

ilustracja

About the Active Age project read more on:

http://urbact.eu/en/header-main/news-and-events/view-one/urbact-news/?entryId=4893

ilustracja