20 lat samorządu terytorialnego

ilustracja

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2010 r.
dla uczczenia 20. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce

8 marca 1990 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym. Inicjatorem reform samorządowych był Senat, wybrany w pierwszych po drugiej wojnie światowej demokratycznych wyborach.
Wybrane 27 maja 1990 r. w demokratycznych wyborach władze lokalne otrzymały kompetencje i środki do realizacji podstawowych zadań publicznych i samodzielnego decydowania o sposobie zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz o kierunku rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 20. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego
w Polsce wyraża głęboki szacunek i uznanie wszystkim, którzy przed laty doprowadzili do stworzenia podstaw demokracji lokalnej.
Wyrazy szczególnej wdzięczności kierujemy do radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast I kadencji, a także do tych wszystkich ich następców, którzy swoim zaangażowaniem doprowadzili do tego, że dziś małe ojczyzny są stabilną podstawą demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej.
Marszałek Sejmu
/ – / Bronisław Komorowski

20 – lat samorządu starogardzkiego

20 lat temu rozpoczęła się jedna z najważniejszych reform w Polsce – reforma samorządu terytorialnego. demokratyczny samorząd przywróciły wybory do rad gmin w 1990 roku.
Uroczystości z okazji obchodów 20-lecia Odrodzenia Samorządu Terytorialnego w Polsce w naszym mieście  rozpocznie Uroczysta Sesja Rady Miasta Starogard Gdański w dniu 27 maja. Radni m.in. oddadzą hołd zmarłym samorządowcom oraz otworzą wystawę zdjęć ilustrujących 20 lat samorządu starogardzkiego. Obchody zakończy celebra mszy świętej w kościele pw. św. Mateusza w niedzielę 30 maja.

Krótka historia samorządności
8 marca 1990 roku parlament uchwalił ustawę o samorządzie gminnym oraz ordynację wyborczą do rad gmin.
Pierwsze wolne wybory do rad gmin odbyły się 27 maja 1990 roku. Wzięło w nich udział ponad 42 proc. uprawnionych do głosowania Polaków.
W kwietniu 1993 roku Polska ratyfikowała Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego – zasady i postanowienia ogólne dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego, do stosowania których zobowiązane są państwa członkowskie Rady Europy.
W czerwcu tego samego roku po raz pierwszy zaprezentowano rządowe propozycje nowego podziału terytorialnego, zmniejszające do 16 liczbę województw oraz wprowadzające powiaty.
11 października 1998 roku odbyły się wybory samorządowe według nowych zasad, uwzględniających ustawy składające się na tzw. reformę samorządową. Powstała trójstopniowa struktura wyborów: do sejmików wojewódzkich, do rad powiatów i rad gmin.
1 stycznia 1999 roku wszedł w życie zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa.
W czerwcu 2000 roku Sejm RP ustanowił dzień 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego. Dwa lata później parlament przyjął ustawę o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Program starogardzkich uroczystości z okazji obchodów 20-lecia Odrodzenia Samorządu Terytorialnego w Polsce:

27.05.10r. godz. 16.00 – Starogardzkie Centrum Kultury.
Uroczysta Sesja Rady Miasta Starogard Gdański, m.in.:
– Koncert zespołu „Pro Simfonica”
– Oddanie hołdu – minuta ciszy – zmarłym samorządowcom
– Wręczenie nagród zwycięzcom Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej „20 lat wspólnie”, organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej w szkołach gimnazjalnych
– Wernisaż wystawy zdjęć upamiętniających działalność starogardzkiego samorządu terytorialnego w latach 1990-2010
– Wspólne zdjęcia uczestników obchodów 20.lecia samorządu pod pomnikiem patrona Starogardu Gdańskiego Św. Wojciecha i pod pomnikiem Jana Pawła II

27.05.10r. – 02.06.10r. godz.10:00 – 18:00
Wystawa zdjęć upamiętniających działalność starogardzkiego samorządu terytorialnego w latach 1990-2010r.

29.05.10r. godz. 15.00 – boisko OSiR
Mecz piłki nożnej Radni Rady Miasta kontra Radni Rady Powiatu

30.05.10r. godz. 10.00 –  Kościół pw. św. Mateusza
Uroczysta Msza Święta