Przeglądaj

Zawiadomienie o wynikach otwartego naboru Partnerów

Zawiadomienie o wynikach otwartego naboru Partnerów – osób prawnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu partnerskiego pn. „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny” ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 6.2.2.

Pliki do pobrania: