Przeglądaj

Zaproszenie dla NGO

Starogardzkie Centrum Organizacji Pozarządowych (SCOP) zaprasza organizacje, które działają w obszarze kultury, sportu, edukacji i pomocy społecznej na spotkania.