ETZT 2014

Zapraszamy również na facebookowy profil Rowerowy Starogard!

ilustracja

16 – 22 września 2014

„Miasta są maszynami stworzonymi do życia w nich, a my musimy znaleźć sposób na ich uczłowieczenie. Tegoroczny tydzień mobilności koncentruje się na ożywianiu i uczłowieczaniu przestrzeni publicznej  poprzez udostępnienie ulic i innych przestrzeni dla rowerów i spacerowiczów. To są nasze ulice – zatem do nas należy wybór, w jaki sposób je wykorzystamy.” (członek komisji europejskiej ds. środowiska, Janez Pomocnik)

Przed nami kolejna edycja obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT). Motto tegorocznej akcji brzmi: „Nasze ulice, nasz wybór”. W dzisiejszych miastach dominują samochody, w związku z czym wiele terenów musiało zostać przeznaczonych na drogi, parkingi i inne miejsca obsługi pojazdów. Warto przemyśleć czy możliwe jest „odzyskanie” lub przeorganizowanie niektórych terenów dla potrzeb rekreacji, wypoczynku czy innych aktywności. Właściwe wykorzystanie przestrzeni, promowanie zachowań ekologicznych i bliskich człowiekowi powinno być nowym trendem a także ustanawiać wyższe priorytety dla mobilności zrównoważonej.

Zatem zachęcamy do ekologicznego przemieszczania poprzez korzystanie z transportu publicznego, rowerów czy chodząc pieszo. Te codzienne wybory dotyczące środków transportu mogą mieć wielki wpływ na nasze życie.  Dlatego pragniemy zachęcić Państwa do udziału w wydarzeniach których zadaniem jest zwracanie uwagi na niekorzystne zjawiska z którymi spotykamy się na każdym kroku (korki, hałas, zanieczyszczenie środowiska, brak przestrzeni zielonych, obniżenie jakości życia), jak również zachęcanie do zachowań minimalizujących negatywne skutki oddziaływania wszechobecnej motoryzacji. Warto skupić się na zmianach naszego otoczenia pozwalających przyjemniej i wygodniej żyć.


16 maja 2014 r.
„Zakołuj tu”
ilustracja

Właśnie wystartował konkurs polegający na wskazywaniu lokalizacji stojaków rowerowych poprzez zgłoszenie na stronie www.stg.procad.pl .

Dodaną lokalizację można uzupełnić o krótki opis oraz zdjęcia.

Regulamin wraz z instrukcją dodawania zgłoszenia znajdziecie tutaj: REGULAMIN_ZAKOLUJ_TU_instr.pdf .

Dla uczestników, którzy zgromadzą najwyższą ilość punktów przewidziano nagrody.

Zachęcamy też do odwiedzania naszego profilu na facebooku – RoweRowy Starogard https://www.facebook.com/#!/etzt.starogardgdanski , gdzie będą zamieszczane na bieżąco informacje o konkursie.