Transport zrównoważony

Transport zrównoważony „…powinien zatem prowadzić do przemieszczania osób i ładunków bez zawłaszczania materiałów, energii i przestrzeni należnych następnym pokoleniom. Świadectwami tak rozumianego zrównoważonego rozwoju transportu są: traktowanie komunikacji zbiorowej jako dominującej formy przemieszczania się i na dłuższych dystansach, i w codziennych podróżach, ograniczanie roli samochodów na rzecz kolei, a w miastach na rzecz autobusów, tramwajów i metra, a także promowanie, wszędzie gdzie jest to możliwe, przemieszczania się rowerem albo pieszo. Zrównoważony transport nie zagraża zdrowiu społeczeństw ani ekosystemom, a jednocześnie zaspokaja potrzebę mobilności. Z definicji zrównoważonego rozwoju wynika też, że transport powinien zużywać odnawialne zasoby na poziomie ich odnowienia, a zasoby nieodnawialne – na poziomie umożliwiającym zastąpienie ich odnawialnymi substytutami.”

Źródło: Andrzej Kassenberg, Franciszek Jackl, Wprowadzenie do debaty transportowej: wyzwania ekologiczno – gospodarcze [w:] Jaki transport w zrównoważonym rozwoju?, Warszawa 2009.

 

Świadomość kierowców na temat zagadnień zrównoważonego transportu
www.mos.gov.pl/g2/big/2010_09/ad965d0d50d936d783fc1678c83122f4.ppt

ilustracja

„Jedyny transport jaki sprawdza się w nowoczesnych miastach to taki, który stanowi kombinację transportu publicznego i prywatnego, taki, który traktuje poważnie pieszych i rowerzystów i jest zróżnicowany. Jeżeli wszyscy wsiadają do samochodów system prędzej czy później się załamuje.”

Źródło: Ł. Tworkowski, M. Piórkowski, Transport miejski w kontekście rozwoju zrównoważonego,

http://www.slideshare.net/LukaszOL/transportzrwnowaony-sustainable-transport