Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Dane teleadresowe infrastruktury pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie – rok 2016

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie pomorskim.

Plik do pobrania:

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie pomorskim.

Plik do pobrania:

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w województwie pomorskim.

Plik do pobrania:

Wykaz instytucji niosących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w województwie pomorskim.

Plik do pobrania:

Baza teleadresowa zespołów interdyscyplinarnych gmin województwa pomorskiego.

Plik do pobrania:

Opracowano: Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta Starogard Gdański na podstawie materiałów powierzonych.