Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Dane teleadresowe funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego w roku 2017 jednostek publicznych i niepublicznych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie funkcjonujące na terenie województwa pomorskiego
Plik do pobrania: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej funkcjonujące na terenie województwa pomorskiego
Plik do pobrania: Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej

Miejsko-Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej funkcjonujące na terenie województwa pomorskiego
Plik do pobrania: Miejsko-Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej funkcjonujące na terenie województwa pomorskiego
Plik do pobrania: Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

Placówki udzielające tymczasowego schronienia mających siedzibę na obszarze województwa pomorskiego
Plik do pobrania: Placówki udzielające tymczasowego schronienia

Jednostki specjalistycznego poradnictwa mających siedzibę na obszarze województwa pomorskiego
Plik do pobrania: Jednostki specjalistycznego poradnictwa

Opracowano: Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta Starogard Gdański na podstawie materiałów powierzonych.