Projekty

Szanowni Mieszkańcy,

z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu informacje o projektach realizowanych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.

Zakładka Projekty została podzielona na trzy sekcje: Projekty Unijne, Projekty Partnerskie i Pozostałe Projekty.

W sekcji „Projekty Unijne” przedstawiono chronologicznie projekty dofinansowane ze środków finansowych Unii Europejskiej, w których Gmina Miejska Starogard Gdański jest liderem, w podziale na ich źródła dofinansowania, tj. m.in. na:

  • RPO WP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego to program, którego celem jest podjęcie wyzwań rozwojowych stojących przed województwem pomorskim w sferze gospodarczej, edukacji, aktywności zawodowej i społecznej, wykorzystania specyficznych potencjałów poszczególnych obszarów, systemu transportowego, energii i środowiska.
  • PO Pomoc Techniczna – Program Pomoc Techniczna (POPT) jest jednym z krajowych programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Gwarantuje on środki finansowe na obsługę procesu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w Polsce i informowanie o Funduszach Europejskich.
  • PO Innowacyjna Gospodarka – Program Innowacyjna Gospodarka to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który finansowany jest ze środków europejskich.
  • PO Infrastruktura i Środowisko – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO) na lata 2007-2013 wspierającymi wzrost gospodarczy i zatrudnienie, zaakceptowanymi w dniu 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w niej celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  • Kapitał Ludzki – Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, który był wdrażany w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodziły głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

W sekcji „Projekty Partnerskie” przedstawiono chronologicznie projekty, w których Gmina Miejska Starogard Gdański uczestniczy jako partner.

W sekcji „Pozostałe Projekty” – przedstawiono chronologicznie projekty realizowane przy wsparciu z innych źródeł niż z Unii Europejskiej.

 

ilustracja
Wydział Inicjatyw Gospodarczych
Urząd Miasta Starogard Gdański
wig@um.starogard.pl
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support