Kazimierz Deyna

Przeglądaj

Otwarty konkurs ofert w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości

Otwarty konkurs ofert w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2017 r.
Link: http://bip.starogard.pl/Article/get/id,20167.html