Kazimierz Deyna

Przeglądaj

Otwarty konkurs o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych