Oświata

Przedszkola

Do 7 miejskich przedszkoli publicznych, czynnych 10 godzin dziennie, uczęszcza 1.052 dzieci. Edukacja przedszkolna, oprócz wymagań programowych, obejmuje także zajęcia dodatkowe, którymi są: rytmika, nauka języków obcych, nauka tańca, pływanie. Placówką z oddziałami integracyjnymi jest Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2, którego budynek jest dostosowywany do użytku przez dzieci niepełnosprawne.

Szkoły podstawowe

W publicznych szkołach podstawowych (5) i publicznych gimnazjach (4) prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard uczy się około 6,5 tys. uczniów. Obiekty oświatowe są sukcesywnie remontowane, a przyjęty harmonogram remontów kapitalnych konsekwentnie jest realizowany (obecnie kończy się taki remont w PG Nr 3). Ważnym elementem tych działań jest likwidowanie barier architektonicznych w budynkach przedszkolnych i szkolnych. Szkoły miejskie posiadają dobrze przygotowaną i wykształconą kadrę pedagogiczną, zaplecze sportowe, dobre wyposażenie w księgozbiór i pomoce dydaktyczne, w tym w pracownie komputerowe. Działają w nich stołówki i świetlice szkolne, a w PSP Nr 3 i PG Nr 2 także świetlice terapeutyczne. Szkoły oferują uczniom zajęcia pozalekcyjne, a jednym z ciekawszych przykładów jest Klub Jedynka działający przy PG Nr l, finansowany w budżetu miasta. Dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych realizowany jest – w ramach godzin wychowania fizycznego – miejski program nauki pływania.

Szkolnictwo społeczne

Na terenie miasta działa także szkolnictwo społeczne prowadzone przez osobę fizyczną, panią Marię Schultz , w strukturze którego znajduje się gimnazjum i liceum ogólnokształcące. Natomiast szkolnictwo specjalne prowadzone jest przez starostwo powiatowe jako Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy obejmujący Ośrodek Wczesnej Interwencji, przedszkole, szkolę podstawową, gimnazjum i internat, w ramach ktorego działa również, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy miastem a powiatem, terapeutyczna świetlica środowiskowa.

Szkoły ponadgimnazjalne

System szkolnictwa to także powiatowe szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Curie-Skłodowskiej, w skład którego wchodzi 120-letnie Liceum, Zespół Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących obejmujący m.in. II LO, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z III LO, Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Zawodowych . Na terenie miasta działają ponadto niepubliczne placówki kształcące dorosłych oraz Medyczne Studium Zawodowe przy Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych kształcące m.in. terapeutów zajęciowych.

Szkolnictwo wyższe

Wykształcenie wyższe można zdobywać w punkcie prowadzenia zajęć Uniwersytetu Gdańskiego, a od l października 2001 r. w niepublicznej uczelni – Pomorskiej Wyższej Szkole Polityki Społecznej i Gospodarczej, która realizuje kształcenie w systemie dziennym i zaocznym a już w niedalekiej przyszłości w formie studiów podyplomowych.

Inauguracja Roku Akademickiego 2003/04 w Pomorskiej Wyższej Szkole Polityki Społecznej i Gospodarczej odbyła się w nowej siedzibie uczelni przy ulicy Kościuszki.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support