Kazimierz Deyna

Przeglądaj

Nowe zasady głosowania – większa kontrola społeczna wykonywanych przez radnych mandatów