Kazimierz Deyna

Przeglądaj

Nieruchomość w rejonie ulic Bohaterów Getta i Dolnej

Nieruchomość w rejonie ulic Bohaterów Getta i Dolnej
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem sytuowania zabudowy szeregowej, nie dopuszcza się budowy budynków gospodarczych
działki nr 64/29, 64/30, 64/31 obręb 20
W OFERCIE 3 NIERUCHOMOŚCI

Położenie:ul-dolna-1
Oferowane nieruchomości gruntowe zlokalizowane są w  zachodniej części miasta Starogard Gdański przy skrzyżowaniu ulicy Dolnej i Bohaterów Getta. W sąsiedztwie działek znajdują się tereny użytkowane rolniczo oraz wolnostojące jednorodzinne budynki mieszkalne.
W niedalekiej odległości znajduje się szkoła podstawowa, przedszkole, budynek kościoła, komenda powiatowa policji  oraz sklepy wielkopowierzchniowe. W kierunku wschodnim od nieruchomości, wzdłuż ulicy Powstańców Warszawskich, zlokalizowane są tereny przeznaczone m.in. pod budowę obiektów sportu i rekreacji, zieleń ogólnodostępną typu skwer, ogród jordanowski, jak również  tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną z towarzyszącą funkcją usługową.  Każda z wycenionych działek posiada dostęp do drogi publicznej.
W odległości ok. 400m, w kierunku północnym przebiega droga krajowa Nr 22. Centrum miasta oddalone jest o ok. 3 km.   Przystanki komunikacji miejskiej i PKS znajdują się
w odległości mniejszej niż 500 m.

Przeznaczenie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego:ul-dolna-2
Nieruchomość objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym teren  zarezerwowany jest  pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z dopuszczeniem sytuowania zabudowy szeregowej. Nie dopuszcza się budowy budynków gospodarczych.

Powierzchnia:

działka nr 64/29:  1073m²
działka nr 64/30:  1073m²0
działka nr 64/31:  1073m²

Charakterystyka:
Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana. Działki nr 64/29 i 64/30 mają kształt prostokąta, natomiast działka nr 64/31 kształt nieregularnego wieloboku. Działki położne są na terenie z niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim, jednakże nie wpływa to negatywnie na możliwość zabudowy.

Własność:
Gmina Miejska Starogard Gdański

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony

Księga wieczysta:
nr KW GD1A/00012723/8

Połączenia transportowe:
droga krajowa nr 22 – ok. 400 m
autostrada A1 – ok. 12 km
odległość od najbliższej stacji kolejowej – ok. 4 km
odległość od portu lotniczego – ok. 60 km
odległość od najbliższego przystanku komunikacji miejskiej –  ok. 300 m

Istniejąca infrastruktura:
Urządzenia infrastruktury technicznej umieszczone są  w ulicy Powstańców Warszawskich oraz ulicy Bohaterów Getta:
prąd
gaz
woda
kanalizacja sanitarna i deszczowa