Kazimierz Deyna

Przeglądaj

Nieruchomość przy ulicy Powstańców Warszawskich

Nieruchomość przy ulicy Powstańców Warszawskich
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej, dopuszcza się sytuowanie altan i garażu wolnostojącego
na samochód osobowy
działki nr 192 i nr 193 obręb 21
W OFERCIE 2 DZIAŁKI


Położenie:ul-powstancow-warszawskich-1
Oferowane nieruchomości gruntowe niezabudowane  położone są w zachodniej, śródmiejskiej części Starogardu Gdańskiego, w kompleksie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe, nieopodal ulicy Kociewskiej i nowopowstałej ulicy Powstańców Warszawskich. W bliskim sąsiedztwie znajdują się budynki jednorodzinne, sklepy wielkopowierzchniowe, policja, szkoła podstawowa, kościół. Wzdłuż ulicy Powstańców Warszawskich zlokalizowane są tereny przeznaczone m.in. pod budowę obiektów sportu i rekreacji, zieleń ogólnodostępną typu skwer, ogród jordanowski, jak również  tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną z towarzyszącą funkcją usługową.
Bezpośredni dojazd do nieruchomości zapewniony jest od ulicy Powstańców Warszawskich poprzez wydzieloną, nieurządzoną drogę. W odległości ok 1,3 km przebiega ulica Zblewska –  stanowiąca główną arterię komunikacyjną miasta, natomiast centrum miasta oddalone jest  niespełna o 1,5 km.

Przeznaczenie terenu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego:
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości leży w strefie oznaczonej symbolem:
23.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej, dopuszcza się sytuowanie altan i garażu wolnostojącego  na samochód osobowyul-powstancow-warszawskich-2

Powierzchnia:

  • działka nr 192: 1 222 m²
  • działka nr 193:    974 m²

Charakterystyka:
Nieruchomości niezabudowane, niezagospodarowane o regularnym kształcie i lekko zróżnicowanej powierzchni.

Własność:
Gmina Miejska Starogard Gdański

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony

Księga wieczysta:
nr GD1A/00049442/2

Połączenia transportowe:
droga krajowa nr 22 – ok. 1,5 km
autostrada A1 – ok. 14 km
odległość od najbliższej stacji kolejowej – ok. 3,5 km
odległość od portu lotniczego – ok. 60 km

Istniejąca infrastruktura:
Najbliżej znajdujące się urządzenia infrastruktury technicznej umieszczone są w ulicy Powstańców Warszawskich:
prąd
woda
kanalizacja sanitarna i deszczowa