Nieruchomość przy ulicy Kociewskiej

Nieruchomość przy ulicy Kociewskiej
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
działka nr 53/18 obręb 21

Położenie:
Oferowana nieruchomość gruntowa niezabudowana położona jest w zachodniej, śródmiejskiej części Starogardu Gdańskiego, w kompleksie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe, przy ulicy Kociewskiej i nowopowstałej ulicy Powstańców Warszawskich. W bliskim sąsiedztwie znajdują się budynki jednorodzinne, sklepy wielkopowierzchniowe, policja, szkoła podstawowa, kościół. Wzdłuż ulicy Powstańców Warszawskich zlokalizowane są tereny przeznaczone m.in. pod budowę obiektów sportu i rekreacji, zieleń ogólnodostępną typu skwer, ogród jordanowski, jak również tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną z towarzyszącą funkcją usługową.
Bezpośredni dojazd do nieruchomości zapewniony jest od ulicy Kociewskiej. W odległości ok. 1 km przebiega ulica Zblewska – stanowiąca główną arterię komunikacyjną miasta, natomiast centrum miasta oddalone jest niespełna o 1,5 km.

Przeznaczenie terenu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego:kociewska_05_08_2016orto
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem:
23.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.

Powierzchnia:
działka nr 53/18: 1562 m²

Charakterystyka:
Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana o lekko zróżnicowanej powierzchni.

Własność:
Gmina Miejska Starogard Gdański

Forma zbycia:kociewska_05_08_2016_bez_orto
Przetarg ustny nieograniczony

Księga wieczysta:
nr GD1A/00049442/2

Połączenia transportowe:
droga krajowa nr 22 – ok. 1,5 km
autostrada A1 – ok. 14 km
odległość od najbliższej stacji kolejowej – ok. 3,5 km
odległość od portu lotniczego – ok. 60 km

Istniejąca infrastruktura:
Nieruchomość wyposażona:
prąd
woda
kanalizacja sanitarna i deszczowa\

WIS

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl