Kazimierz Deyna

Przeglądaj

Nieruchomość pomiędzy ulicami Kociewską i Boh. Getta

teren zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą; obiekty sportu i rekreacji oraz tereny sportowo-rekreacyjne; zieleń ogólnodostępna projektowana odrębnie od obiektów usługowych lub w powiązaniu z nimi typu park, skwer, ogród jordanowski
teren usług publicznych z towarzyszeniem usług sportu i terenów zieleni
działki nr 195/1, 195/2 i 195/3, obręb 21

Położenie:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana  położona jest w zachodniej, śródmiejskiej części Starogardu Gdańskiego, w kompleksie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe, pomiędzy ulicami Kociewską i Bohaterów Getta. W bliskim sąsiedztwie znajdują się budynki jednorodzinne, sklepy wielkopowierzchniowe, policja, szkoła podstawowa, kościół. Bezpośredni dostęp do nieruchomości odbywa się  urządzoną drogą z wjazdem od strony ulicy Powstańców Warszawskich.  W odległości ok 400. przebiega ulica Zblewska –  stanowiąca główną arterię komunikacyjną miasta, natomiast centrum miasta oddalone jest o niespełna 1,5 km.

Przeznaczenie terenu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego:
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w strefach oznaczonych symbolami:

  • 3.U – tereny zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą, np. szkoły, przedszkola, żłobki, przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie, obiekty typu dom opieki społecznej, dom opieki dziennej dla osób starszych, obiekty kultury, obiekty muzeów, wystaw, obiekty oświatowe dla osób dorosłych lub obiekty podobne; obiekty sportu i rekreacji oraz tereny sportowo-rekreacyjne typu place i łąki rekreacyjne, małe boiska, korty tenisowe itp.; zieleń ogólnodostępna projektowana odrębnie od obiektów usługowych lub w powiązaniu z nimi typu park, skwer, ogród jordanowski, plac zabaw itp.(dot. działki nr 187/7),
  • 7.U/US – teren usług publicznych z towarzyszeniem usług sportu i terenów zieleni (dot. działek nr 53/8 i 50/10).

Powierzchnia:
Nieruchomość składa się z działek: 195/1, 195/2 oraz 195/3 o łącznej powierzchni  17 679 m².

Charakterystyka:
Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana o nieregularnym kształcie zbliżonym do kwadratu, o zróżnicowanej powierzchni.

Własność:
Gmina Miejska Starogard Gdański

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony

Księga wieczysta:
nr 12723

Połączenia transportowe:
droga krajowa nr 22 – ok. 400 m
autostrada A1 – ok. 14 km
odległość od najbliższej stacji kolejowej – ok. 3,5 km
odległość od portu lotniczego – ok. 60 km
odległość od najbliższego przystanku komunikacji miejskiej –  ok. 400 m

Istniejąca infrastruktura:
Urządzenia infrastruktury technicznej umieszczone w ulicy Powstańców Warszawskich:
prąd,
woda,
kanalizacja sanitarna i deszczowa.