Kazimierz Deyna

Przeglądaj

Nieruchomość niezabudowana przy ulicy Kochanki

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

Położenie:
Nieruchomość położona jest w południowej, peryferyjnej części miasta Starogard Gdański, w kompleksie budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej, terenów przemysłowo-gospodarczych i terenów użytkowanych rolniczo, przy drodze o nawierzchni asfaltowej – ul. Kochanki. Do drogi krajowej jest odległość około 1,5 km. Do centrum miasta około 2,5 km. Południowo-zachodnia granica działki sąsiaduje z przepompownią.
Nieruchomość gruntowa ma kształt zbliżony do prostokąta. Powierzchnia gruntu jest mało zróżnicowana, średnia rzędna terenu działki znacznie poniżej rzędnej terenu drogi od strony zachodniej.
Przeznaczenie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański, zgodnie z którym teren zarezerwowany jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami, w tym usługami rzemiosła. Sytuowanie usług – wbudowane, dobudowane lub wolnostojące.Zdjęcie-nr-6

Powierzchnia:
działka nr 57/2: 1520 m²
oferta pdf
BIP

Charakterystyka:
Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, będąca ugorem.

Własność:
Gmina Miejska Starogard Gdański

Forma zbycia:Zdjęcie-nr-7
Przetarg ustny nieograniczony

Księga wieczysta:

  • nr 24794

Połączenia transportowe:
Odległość od dróg krajowych:

  • nr 22 – ok. 1,5 km
  • autostrada A1 – ok. 15 km
  • odległość od najbliższej stacji kolejowej – ok.1,8 km
  • odległość od dworca autobusowego PKS- ok. 1,8 km
  • odległość od portu lotniczego – ok. 55 km
  • odległość od najbliższego przystanku komunikacji miejskiej – ok. 600 m

Istniejąca infrastruktura:
Działka wyposażona w sieć:

  • wodociągową,
  • kanalizacji sanitarnej,
  • energetyczną 220/380 V