Kazimierz Deyna

Przeglądaj

Nieruchomość w rejonie ulic Derdowskiego – Wyszyńskiego – Wryczy

Nieruchomość w rejonie ulic Derdowskiego – Wyszyńskiego – Wryczy
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie szeregowej
W OFERCIE 3 DZIAŁKI

Położenie:
Oferowane nieruchomości gruntowe niezabudowane położone są w pobliżu ulicy Derdowskiego, pomiędzy ulicami Gdańską i Skarszewską, w jednym, zwartym, wydłużonym kompleksie. Kompleks ten położony jest na północ od oddalonego o 2,5 km centrum miasta. Sąsiedztwo kompleksu od strony wschodniej, zachodniej i częściowo południowej to budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, od strony południowej kompleks sąsiaduje z terenami byłych ogródków działkowych. W odległości zaledwie 700 m znajduje się hipermarket. Dojazd do poszczególnych działek zapewniony jest od ulicy Derdowskiego poprzez utwardzone płytami betonowymi drogi gminne publiczne – ul. Kardynała Wyszyńskiego i Księdza Podpułkownika Józefa Wryczy.

Przeznaczenie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym teren zarezerwowany jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie szeregowej.

Powierzchnia działek:
działka nr 1/75: 456 m²
działka nr 1/76: 432 m²
działka nr 1/118: 474 m²

Charakterystyka:
Nieruchomości niezabudowane, niezagospodarowana.

Własność:
Gmina Miejska Starogard Gdański

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony

Księga wieczysta:
nr 34706

Połączenia transportowe:
Odległość od dróg krajowych:
nr 22 – ok. 1,5k m
autostrada A1 – ok. 16 km
odległość od najbliższej stacji kolejowej – ok.1,5 km
odległość od dworca autobusowego PKS- ok. 1,5 km
odległość od portu lotniczego – ok. 55 km
odległość od najbliższego przystanku komunikacji miejskiej – ok. 100 m

Istniejąca infrastruktura:
Działki uzbrojone w sieci:
kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wodociągową,
elektryczną,
gazową.