Działalność gospodarcza

Wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

Zawieszenie lub wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

Zgłoszenie zmiany wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej