Kazimierz Deyna

Przeglądaj

Zamówienia publiczne

Wykonywanie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Starogard Gdański

Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami Yomb

Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2017/2018

Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2017/2018

Utrzymanie kanalizacji na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Zakup energii do punktów poboru energii elektrycznej Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Oleńka” oraz Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Skarszewach wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2017/2018

Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański do Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2017/2018

Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2017/2018

Ochotnicza Straż Pożarna - Dostawa średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo–gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Starogard Gdański