Zamówienia publiczne

Przebudowa istniejącego parkingu przy ul. Gdańskiej 6 w Starogardzie Gd. w ramach zadania budżetowego pn. modernizacja Urzędu Miasta: budowa parkingu – placu i infrastruktury z szlabanem 4m oraz likwidacją starej i budową nowej wiaty śmietnikowej oraz postawieniem wiaty dla rowerów

Budowa ul. Kolejowej (sięgacz) w Starogardzie Gdańskim

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański dla obszarów oznaczonych w tym planie symbolami C2.14.ZP, C2.15.ZP/ZZ (obszar parku miejskiego), C2.11.U2 (teren przy ul.Hallera 19a), C2.111.U2/ZZ oraz C2.113.U2

Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na ternie MOF Starogard Gdański”

Senior +

Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami Yomb. Zakres II

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego na zadaniu pn. przebudowa ul. Chojnickiej oraz ul. Rycerskiej w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”

Budowa ul. Kolejowej (sięgacz) w Starogardzie Gdańskim

Akademia Fiku-Miku – wodny świat

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 65 na Centrum Wsparcia Rodziny w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”