Kazimierz Deyna

Przeglądaj

Zamówienia publiczne

Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Oleńka” oraz Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Skarszewach wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2017/2018

Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański do Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2017/2018

Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2017/2018

Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2017/2018

Zakup energii do punktów poboru energii elektrycznej Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Ochotnicza Straż Pożarna - Dostawa średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo–gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Starogard Gdański

Utrzymanie kanalizacji na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji p.n.: 1. budowa ul. Jaszczurkowców, 2. budowa ul. Skośnej, 3. budowa zatok postojowych na ul. Grunwaldzkiej, 4. budowa ul. Witosa; w Starogardzie Gdańskim.

Przygotowanie i dostawa posiłków do Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 4 „Tęczą Malowane” oraz Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 5 im. Janusza Korczaka w Starogardzie Gdańskim

Przygotowanie i dostawa posiłków do Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 6 w ramach projektu „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański”