Kazimierz Deyna

Przeglądaj

Zamówienia publiczne

Dostawa do siedziby Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 6 w Starogardzie Gdańskim wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego”

Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański dla obszaru oznaczonego w tym planie symbolem C1.1.P2.

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2711G ul. Lubichowska

Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański”

Dostawa mebli, rolet i wykładzin w ramach realizacji projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański”

Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północnego obszaru w rejonie ulicy Derdowskiego w Starogardzie Gdańskim

Dostawa sprzętu multimedialnego, komputerów i pianin cyfrowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański”

Wykonanie modernizacji obiektów w schronisku dla zwierząt przy ul. Hermanowskiej 48

Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji p.n.: 1. budowa ul. Jaszczurkowców, 2. budowa ul. Skośnej, 3. budowa zatok postojowych na ul. Grunwaldzkiej, 4. budowa ul. Witosa w Starogardzie Gdańskim.

Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z języka angielskiego w ramach projektu „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego”