Zamówienia publiczne

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Starogard Gdański

Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd.

Usługi projektowe pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”

Wykonanie uzupełnień rozpoznania budowy geologicznej terenu przedstawionego w opracowaniu pn. Studium geologiczno-inżynierskie, będącym elementem „Studium korytarzowego oraz studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Starogardu Gdańskiego na parametrach drogi GP”

Wykonanie uzupełnień rozpoznania budowy geologicznej terenu przedstawionego w opracowaniu pn. Studium geologiczno-inżynierskie , będącym elementem „Studium korytarzowego oraz studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Starogardu Gdańskiego na parametrach drogi GP”

Budowa boiska do koszykówki oraz bieżni sportowej w Parku Kocborowskim w Starogardzie Gdańskim

Zakup energii elektrycznej dla uczestników Starogardzkiej Grupy Zakupowej

Usługi projektowe pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”

Budowa oświetlenia w Starogardzie Gdańskim

Utrzymanie kanalizacji na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański