Kazimierz Deyna

Przeglądaj

Zamówienia publiczne

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego na zadaniu pn. „Starogardzki Rynek od nowa – ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienia jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim ” - etap I

Budowa placów zabaw w Starogardzie Gdańskim

Wykonanie dokumentacji technicznych

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań pn: 1. Budowa drogi (sięgaczy) przy ul. Kleeberga; 2. Przebudowa ulic. obiektów mostowych, budowa parkingów przy ul. Kanałowej, Sobieskiego, cześć Kościuszki, cześć Owidzkej, Tczewskiej, Hallera ; 3. Budowa drogi dojazdowej przy ul. Kolejowej; 4. Budowa chodnika przy cmentarzu (al. Niepodległości); 5. Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową parkingu przy Urzędzie Miasta Starogard Gd. i remontu budynku garażowego; 6. Zagospodarowanie terenu części tzw. parku przy ul. Kolejowej; 7. Rozbudowa ul. Osiedlowej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi; 8. Przebudowa ul. Sikorskiego (odcinek ul. od skrzyżowania z ul. Wybickiego do stacji paliw w ul. Sikorskiego); w Starogardzie Gd.

Starogardzki Rynek od nowa – ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienia jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim - etap I

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Kanalizacja sanitarna: obszar Żabno w Starogardzie Gdańskim

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego na zadaniu pn. „Budowa ul. Kopernika- Etap II”

Zakup energii na potrzeby odbiorcy do punktów poboru energii elektrycznej Gminy Miejskiej Starogard Gd