Zamówienia publiczne

Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański

Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 65 na Centrum Wsparcia Rodziny w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”

Przebudowa ul. Chojnickiej oraz ul. Rycerskiej w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”

Budowa ul. Skośnej w Starogardzie Gdańskim

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Budowa przystani kajakowej oraz przenoski w Starogardzie Gdańskim w ramach projektu Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia

Budowa rampy kolejowej wraz ze zjazdem w Starogardzie Gdańskim

Budowa ul. Kopernika w Starogardzie Gdańskim

Przebudowa istniejącego parkingu, budowa nowego parkingu oraz remont budynku garażowego przy ul. Gdańskiej 6 w Starogardzie Gdańskim

Budowa skateparku w ramach projektu budowa Parku Nowe Oblicze