Przetargi

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 4 działek niezabudowanych na osiedlu Nad Jarem w Starogardzie Gdańskim - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 4 działek niezabudowanych w rejonie ul. Skośnej w Starogardzie Gdańskim - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 2 działek niezabudowanych przy ul. Feliksa Selmanowicza "Zagończyka" w Starogardzie Gdańskim - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 7 działek niezabudowanych w rejonie ul. Bohaterów Getta i ul. Gertrudy Babilińskiej w Starogardzie Gdańskim - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej, położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Parkowej nr 8 , tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, bez usług wbudowanych.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Chojnickiej 43 (działka nr 378/4 obręb 17)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Starogardzie Gdańskim w rejonie ulic: Skarszewskiej i Biskupa Dominika, teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej towarzyszącej funkcji podstawowej, wbudowanej.

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Zielonej - teren zabudowa produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Słonecznej - tereny usług nieuciążliwych z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 2 działek niezabudowanych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ulic Powstańców Warszawskich i Danuty Siedzikówny Inki - zab. usługowa z zakresu usług publicznych