Kazimierz Deyna

Przeglądaj

Przetargi

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż dwóch działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ulicy Dąbrowskiego - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim w rejonie ulicy Dąbrowskiego - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 7 działek niezabudowanych w rejonie ul. Bohaterów Getta i ul. Gertrudy Babilińskiej w Starogardzie Gdańskim - zab.mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca

X przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 2 działek niezabudowanych przy ul. Feliksa Selmanowicza "Zagończyka" w Starogardzie Gdańskim - zab.mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca

VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kociewskiej - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Kochanki - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami.

X przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Słonecznej - teren usług nieuciążliwych z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Nowa niższa cena.

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 4 działek niezabudowanych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Iwaszkiewicza - zab.produkcyjna, usługowa, przemysłowa

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Zielonej - teren zabudowa produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Powstańców Warszawskich - teren pod zabudowę usługową z zakresu usług publicznych