Witamy w projekcie / Welcome to the Project

ilustracja

PROJEKT

Active Age to ponadtrzyletni projekt (2008 – 2011), którego uczestnikami są różnej wielkości miasta europejskie: Dobricz (Bułgaria), Edynburg i Wolverhampton (Wielka Brytania), Maribor (Słowenia), Praga (Czechy), Rzym (Włochy), Saloniki (Grecja), Sewilla (Hiszpania), Starogard Gd. Ideą projektu jest dzielenie się doświadczeniami oraz wymiana dobrych praktyk. Celem projektu jest wesprzeć miasta w ich przygotowaniach do sprawnego, skoordynowanego radzenia sobie ze zmianami demograficznymi, szczególnie w latach po zakończeniu projektu. By cel ów możliwie w pełni został osiągnięty, inicjuje się:
1) jeden raz w roku, każdorazowo w innym mieście uczestnika projektu, kilkudniowe warsztaty wymiany wiedzy i dobrych praktyk (thematic evaluation workshop), gromadzące wszystkich uczestników projektu oraz dodatkowo zaangażowanych ekspertów, władze miast; są to warsztaty tematyczne, co oznacza, że każde poświęcone jest innemu zakresowi problematyki. W ramach projektu odbyły się warsztaty: 1. wiek a gospodarka w Wolverhampton; 2. wiek a pomoc i opieka społeczna w Mariborze; 3. wiek a poczucie bezpieczeństwa w Starogardzie (zob. zakładkę INICJATYWY);
2) stałe forum elektroniczne;
3) obowiązek powołania przez każdego uczestnika projektu (każde miasto) Lokalnej Grupy Wsparcia (opis Lokalnej Grupy Wsparcia w nowej zakładce)., która pracuje nad stworzeniem Lokalnego Planu Działania.

——————————————————————————————————-

ilustracja

I. ACTIVE AGE – THE PROJECT.

Duration.
The project lasts for over three years: 2008 – 2011.

Participants.
Active Age project participants are European cities of different size: Dobrich (Bulgaria), Edinburgh and Wolverhampton (UK), Maribor (Slovenia), Prague (Czech Republic), Rome (Italy – lead partner), Thessaloniki (Greece), Sevilla (Spain) and Starogard.

Idea.
The idea is to share experiences and to exchange good practices between participants.

Aim.
The main aim of the project is to prepare cities to successfully deal with difficulties arrising from demographic ageing. To achieve this aim in full, following initiatives has been undertaken:

  • 1. Once a year a few days workshops in a different partner city, gathering, apart from all partners, also temporarily or constantly cooperating experts, local authorities, representatives of local institutions  to share experiences and exchange good practices, explaining to each other their implementation, showing how they work so far etc. These workshops are thematic workshops – in other words each set of workshop is about several issues of a certain thematic field. There were three Themtic Evaluation Workshops: 1) age and economy (June 2009, Wolverhampton), 2) age and social care (February 2010, Maribor); 3) age and insecurity (October 2010, Starogard Gd. – see fold INITIATIVES);
  • 2. Internet Forum;
  • 3. Local Support Group (LSG) – a body which every partner city is obliged to appoint. A Local Action Plan is expected to be work out by LSG (see other fold).

ilustracja

ilustracja     ilustracja