Linki / Links

ilustracja

Poniżej znajdą Państwo adresy do stron z przydatnymi informacjami o przedsięwzięciach adresowanych do i realizowanych wespół z seniorami naszego miasta.

EN Below you are given links to some websites containing useful informations about actions and issues which are being addressed to and which are being put into action together with elderly citizens of our town. 


ilustracja

Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych ‚MOŻNA INACZEJ’ oraz Starogardzkie Centrum Wolontariatu

www.moznainaczej.pl


ilustracja

www.seniorzywakcji.pl


ilustracja

Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego w Starogardzie przeprowadzi jesienią 2010r. warsztaty dla seniorów (zob. zakładkę INICJATYWY, 03.07.2010)

www.psychoterapia.stg.pl


ilustracja

Gimnastyka prozdrowotna dla seniorów

www.kineza.eu


ilustracja

Pomorska Wyższa Szkoła Polityki Społecznej i Gospodarczej w Starogardzie – prowadzi kursy informatyczne dla seniorów (zob. zakładkę INICJATYWY, 19.03.2010)

www.pwspsig.edu.pl


ilustracja

Lokalna Grupa Wsparcia
http://urbact.eu/fileadmin/corporate/doc/News/Urbact%20II%20-%20PL%20v1%20(revisable).pdf

ilustracja

Program URBACT II (strona Ministerstwa Rozwoju Regionalnego)
www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/URBACT/Strony/Urbact.aspx


Active Age project runs within European Program URBACT devoted to cities:
http://urbact.eu/en/projects/active-inclusion/active-age/homepage/

URBACT – LSG
http://urbact.eu/documentation/projects-documents/local-support-groups.html

ilustracja