Inicjatywy / Initiatives

ilustracja

INICJATYWY (zobacz rownież zakładkę STAROGARDZIANIE)  / INITIATIVES   (see also  fold: PEOPLE)

Kompletny kalendarz planów na dole zakładki / Go to the bottom to see the calender of planned actions in full.


Konferencja końcowa projektu Aktywny Wiek (Active AGE) w Rzymie,

19 – 20 maja 2011r.

Uczestnicy konferencji:

Gianni Alemanno, burmistrz Rzymu (D. Brodoni);
Jean-Loup Drubigny, Szef Sekretariatu URBACT;
Haroon Saad, Dyrektor Sieci LUDEN, ekspert tematyczny;
Luciano Novella, minister infrastruktury i transportu;
Marcello Menichini, Miasto Stołeczne Rzym, Szef Wydziału Gospodarki, Szkoleń i Zatrudnienia;
Alessia Petruzzelli, Miasto Stołeczne Rzym, Wydział Gospodarki, Szkoleń i Zatrudnienia;
Davide Brodoni, Miasto Stołeczne Rzym, radny, członek Komisji Gospodarki i Zatrudnienia;
Guido Magrini, Region Lazio, dyrektor Wydziału Planowania Społecznego i Ekonomicznego,  przedstawiciel Władzy Zarządzającej;
Lucilla Di Rico, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
Giuseppe Panebianco, koordynator projektu Aktywny Wiek;
Annamaria Simonazzi, ekspert wiodący, profesor rzymskiego Uniwersytetu Sapienza, Prezydent Komitetu Naukowego;
Fiorenza Deriu, Rzymski Uniwersytet Sapienza, ekspert tematyczny;
Giovanni B. Sgritta, profesor sociologii w Rzymskim Uniwersytecie Sapienza.

Miasta – partnerzy w projekcie: Edynburg, Wolverhampton, Sewilla, Praga, Maribor, Dobrich, Starogard Gd, Rzym (gospodarz, partner wiodący projektu)

Starogard Gd: Sławomir Ruśniak, przewodniczący Rady Miasta Starogardu Gd.; Ludwik Szakiel, szef partnerski projektu, naczelnik WPiWZ; Patrycja Dziewiątkowska-Dudek, koordynator LGW, WSS; Adam Iwanowski, realizacja, koordynacja, komunikacja partnerska, WPiWZ.

ilustracja

Przebieg konferencji

19.05.2011 (Muzeum Kapitolińskie – taras konferencyjny)
przedstawiciele władz miasta Rzymu podejmują wszystkich partnerów projektu, pw. rozmowy z przybyłymi na specjalne zaproszenie władz Rzymu lokalnymi politykami, przedstawicielami samorządów na temat: stan zaawansowania prac nad LPD, sposoby kontynuowania rozpoczętych w trakcie trwania projektu działań, możliwości i sfery tematyczne w obrębie których możliwe byłoby utrzymywanie dalszej współpracy partnerskiej, inne indywidualne, również na temat możliwości uczestniczenia w nowych projektach (oferta ze strony Sieci LUDEN).

20. 05. 2011 (Pałac Rospigliosi – kompleks konferencyjny w obrębie gmachów rządowych)
Wszyscy uczestnicy konferencji (j.w.) w przewidzianym programem konferencji porządku zajmują głos w sprawach bezpośrednio związanych z celowością realizacji projektu Aktywny Wiek, jak i z prognozami kształtowania lokalnej, regionalnej, ogólnoeuropejskiej polityki społecznej i gospodarczej; prezentują podsumowania własnych w tym zakresie osiągnięć, niepowodzeń, dalszych planów i możliwości.
Podczas obecnej konferencji końcowej, jak podczas każdej konferencji tematycznej (jedna z trzech odbyła się w Starogardzie) szczególny nacisk kładziono na głos fachowców – ekspertów naukowych oraz polityków, którzy wspólnie kształtują kierunki działań i realizację polityki społecznej. Jednocześnie oceniają oni dotychczasowe osiągnięcia partnerów projektu, udzielając rad i sugestii. Dlatego teraz, w Rzymie, dwukrotnie zorganizowano panel dyskusyjny w charakterze okrągłego stołu. Sławomir Ruśniak, reprezentujący Starogard Gd., mówił m. in. o konieczności uczestniczenia Starogardu w podobnych projektach; zauważył, że miasto czekało na taki właśnie projekt i nie można było z tej znakomitej okazji aktywnego działania w sferze społecznej nie skorzystać, szczególnie w sytuacji, kiedy projekt funkcjonuje na zasadzie sieci tematycznej, wymiany wiedzy, doświadczeń, partnerskiej pomocy.

ilustracja

Podczas konferencji końcowej projektu partnerzy docenili Starogard za:

 • (Rzym) Dom Dziennego Pobytu (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) – sposób jego prowadzenia, rozwiązania terapeutyczne, ofertę;
 • (Edynburg) projekty społeczne realizowane przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe a wspierane przez miasto;
 • (Maribor) sposób funkcjonowania centrum wolontariatu (Można Inaczej) wraz z metodami opieki, ofertą centrum, sposobem prowadzenia stowarzyszenia i jego zorganizowanie;
 • (Dobrich) Uniwersytet Trzeciego Wieku z jego potencjałem i ofertą;
 • (Praga) sposób zorganizowania trzeciej międzynarodowej konferencji i warsztatów wymiany wiedzy w Starogardzie (sprawy organizacyjne), przygotowanie trzech wystąpień tematycznych, ciekawy sposób prezentowania problemów oraz ich rozwiązywania w sferze społecznego wykluczenia i braku poczucia bezpieczeństwa (prezentacja MOPS, Można Inaczej, Pracownia Psychoterapii, ekspert Piotr Czekanowski, dyskusja, wizyty w placówkach);
 • wszyscy partnerzy projektu docenili starania Starogardu w sferze promowania aktywności wśród seniorów, promowania swoistej „mody na dojrzałość”, przybliżania problematyki seniorów szerszej społeczności, wreszcie promocję samego projektu (strona www z ciekawymi zdjęciami osób naprawdę zaangażowanych, publikacje wywiadów w piśmie bezpłatnym, publikacja kalendarza seniorów, stoisko Aktywnego Wieku podczas dni miasta etc.).

Od stycznia do marca 2011r. Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego ze Starogardu przeprowadziła warsztaty w klubach seniora SM Kociewie w Starogardzie Gd.

 1. Sposoby radzenia sobie ze stresem, 9. i 24.02.2011;
 2. Ćwiczenia usprawniające pamięć – zajęcia prowadzone, m.in. metodą kinezjologii edukacyjnej, 10. i 17.02.2011;
 3. Jak radzić sobie z wnukami. Sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych, 12.01. i 3.03.2011.

Spotkanie warsztatowe trwało 2 jednostki lekcyjne, 90 min.

ilustracja


ilustracja

Kalendarz Urzędu Miasta Starogardu Gdańskiego na rok 2011.

W czwartek 30 grudnia Prezydent miasta Edmund Stachowicz podjął w Urzędzie Miasta osoby, które obecne są w postaci fotografii oraz tekstów własnych wypowiedzi w świeżo wydanym przez Urząd Miasta kalendarzu miejskim  na 2011 rok.

ilustracja

Kalendarz powstał w ramach realizowanego przez Gminę Miejską Starogardu Gdańskiego unijnego projektu Aktywny Wiek (Active Age) i został opracowany zasadniczo w trzech formach:

 •  kalendarz podstawowy w postaci książkowej, jako notatnik oraz praktyczny  informator o podstawowych instytucjach pomocowych w naszym mieście;
 • kalendarz do samodzielnego złożenia – w postaci miesięcznych listków tekturowych tworzących kulistą bryłę przestrzenną    –  produkt o ciekawych walorach dekoracyjnych;
 • naścienny kalendarz trójdzielny;
 • dodatkowy kalendarzyk kieszonkowy.

ilustracja

Kalendarz graficznie zdominowany jest przez figurę koła – odnosi się ona w tym przypadku do tarczy zegara i szerzej, do rachuby czasu. Pośród  codziennego upływu czasu, pośród przemijania obecni są aktywni starogardzianie – młodzi i starsi. Ich życiowe postawy i podejmowane działania stanowią jednak wyraźną przeciwwagę wobec przemijania – owoce tych działań są ponadczasowe, pobudzają też i zachęcają innych do bycia aktywnymi (pełne teksty wypowiedzi przeczytasz na stronie miasta www.starogard.pl , w zakładce AKTYWNY WIEK, w dziale STAROGARDZIANIE). W ten sposób powstał kalendarz miejski, którego współtwórcami stali się w pewnym stopniu również sami starogardzianie.

ilustracja

Jest więc być może nasz kalendarz czymś więcej, niż tylko dziennikiem dat, jak bez wątpienia kimś więcej są ci, których z konieczności nazywamy tutaj imieniem ich zawodu.

ilustracja


(18.10.2010)

Trzecie Międzynarodowe Warsztaty Tematyczne WIEK, UBÓSTWO I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE w Starogardzie Gd.

ilustracja         ilustracja

W dniach od 13 do 15 października odbyła się w Starogardzie międzynarodowa Konferencja oraz Warsztaty Wymiany Wiedzy i Dobrych Praktyk w ramach realizowanego przez UM projektu Aktywny Wiek. Zarówno o celach samego projektu, o podejmowanych działaniach, wreszcie o samej konferencji informowaliśmy wielokrotnie wcześniej. Dzisiaj przedstawiamy najciekawsze informacje związane z Warsztatami.

Były to trzecie Warsztaty poświęcone tematowi WIEK, UBÓSTWO I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE. W naszym mieście podejmowaliśmy gości z Rzymu, Salonik, Dobrich w Bułgarii, Mariboru w Słowenii, Pragi, Brukseli oraz Edynburga i Wolverhampton w Wielkiej Brytanii. Cieszymy się, ponieważ decyzja partnera wiodącego, którym jest Rzym, o zorganizowaniu w Starogardzie jednego z trzech międzynarodowych spotkań w ramach projektu jest uznaniem dla naszej dotychczasowej pracy i zaangażowania w realizację projektu. Zabiegaliśmy o organizowanie u nas, w stolicy Kociewia, tego typu warsztatów, ponieważ są one zawsze z korzyścią dla miasta pod wieloma względami. Każde z miast-uczestników warsztatów przedstawiało realizowane na swoim terenie ciekawe zadania, dzieląc się uwagami i doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów społecznych, szczególnie w zakresie zagadnień: przemoc wobec starszych; wiek, płeć a ubóstwo; integracja i solidarność społeczna; wykluczenie społeczne; wykluczenie technologiczne.
Miejscem dwudniowych warsztatów była Pomorska Szkoła Wyższa na ul. Kościuszki oraz Starogardzkie Centrum Kultury. Ze strony Starogardu głos zabrał Grzegorz Formela, prezentując Dom Dziennego Pobytu przy ul. Pelplińskiej; Dorota Dorau, która przedstawiła działania podejmowane przez Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych MOŻNA INACZEJ; Danuta Barszcz, reprezentująca Pracownię Psychoterapii i Rozwoju Osobistego przy ul. Chojnickiej. Konferujący także odwiedzili DDP, MOŻNA INACZEJ oraz Warsztat Terapii Zajęciowej przy parafii NSPJ na Łapiszewie, po których oprowadzał ks. proboszcz Józef Pick oraz pani Aneta Kocik.

Uczestnikami konferencji byli m. in.: Edmund Stachowicz, Prezydent Starogardu; Katarzyna Weremko, Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu marszałkowskiego w Gdańsku; dr Piotr Czekanowski z Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert w dziedzinie gerontologii; Giuseppe Panebianco z Rzymu, szef projektu; Haroon Saad z Brukseli, Dyrektor Biura LUDEN (Europejskiej Sieci Rozwoju Lokalnego); prof. John McKendrick z Uniwersytetu Glasgow.

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja


03. 07. 2010

Stoisko AKTYWNEGO WIEKU / The Active AGE open-air stall on Days of Starogard County Fairs and Festivities

W ramach projektu AKTYWNY WIEK, podczas Jarmarku Kociewskiego w czasie Dni Starogardu, Urząd Miasta przygotował, we współpracy z instytucjami oraz z  osobami prywatnymi, stoisko w formie kiermaszu.

Stoisko dlatego przyjęło formę kiermaszu, ponieważ prezentowaliśmy na nim rozmaite formy aktywności seniorów naszego miasta, z wydatnym zaangażowaniem wolontariuszy, którzy na co dzień swoimi działaniami wspierają osoby starsze – było więc m. in. malowanie twarzy dzieci oraz loteria fantowa – tę część przygotowało Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej”. Każdy odwiedzający  namiot stoiska mógł zasięgnąć informacji o warsztatach, jakie Stowarzyszenie planuje przeprowadzić jesienią br., adresowanych do seniorów pragnącym jako wolontariusze wspierać swoich rowieśników. Warsztaty te dotyczyć będą zagadnień, jak choćby: co oznacza być dojrzałym w odniesieniu do idei dojrzałego wolontariatu?; co mogę dać innym, czego inni mogą oczekiwać ode mnie?; co zamiast samotności?; jak być autorytetem dla młodego człowieka? Kontakt ze Stowarzyszeniem pod numerem telefonu: 58 560 04 59 .

Na stoisku AKTYWNEGO WIEKU obecne były panie ze Stowarzyszenia „Amazonek”, prezentując samobadanie piersi i uczulając na problematykę nowotworów piersi; obecna była malarka Wanda Paszkowska, która prócz wystawienia własnych prac, również malowała; wreszcie obecna była pani Danuta Barszcz, reprezentując starogardzką Pracownię Psychoterapii i Rozwoju Osobistego – która planuje przeprowadzić  warsztaty dla seniorów z wybranych zagadnień: wpływ stresu na zdrowie fizyczne człowieka; psychologia wieku dojrzałego – starość nie musi być straszna; jak radzić sobie ze stratą bliskiej osoby; dorastanie dzieci i ich wychodzenie z domu (syndrom „opuszczonego gniazda”); ćwiczenia usprawniające pamięć; menopauza i andropauza; choroba i niepełnosprawność u seniora. Kontakt z Pracownią pod numerem telefonu: 798 433 230, 608 738 837 .

ENGLISH: Town Hall clerks involved in Active AGE project organised an open-air stall on Days of Starogard County Fairs and Festivities (03.07.2010). A large tent was decorated with posters and banners of all those associations and businesses LSG cooperates, together with paintings of elderly people. Representatives of Starogard Voluntary Aid Centre, painter Ms. Wanda Paszkowska, psychologist Ms. Danuta Barszcz from Starogard Studio of Psychotherapy and Personal Development, KINEZA – Elderly Care Fitness, AMAZONKA Association – support, therapy and self check up concerning brest cancer, Town Hall clerks – all those persons significantly contributed to both professional service and friendly atmosphere offered to customers and everyone interested. All visitors could also have a seat in a shade for a chat, and refresh themselves with hot/cold drinks and cakes. There were also face painting of children who came along with their grand parents and a prize lottery – both run by volunteers. They also distributed leaflets and informations about actions which are beeng planned to carry on after summer, as for example:

 • Starogard Studio of Psychotherapy and Personal Development workshops for elderly on: stress impact on human’s health, psychology of elderly – old age does not have to mean anxiety, how to cope with loss of close relative, what to do when grown up children leave their family home – loneliness, exercises to improve one’s memory, illness and disability, female/male menopause.
 • Starogard Voluntary Aid Centre workshops for elderly on: grown-up volunteering, how to help and how one can help others, how to be an authority for younger.

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja


19. 03. 2010

Współpraca z Pomorską Szkołą Wyższą w Starogardzie Gdańskim (dodano 19 marca 2010).

ENGLISH: Cooperation with the High School of Social and Business Policy in Starogard (added on 19 March 2010) – below there is an offer of attending IT courses for elderly.

ilustracja

PSW zaproponowała podjęcie współpracy z Lokalną Grupą Wsparcia dla osięgnięcia obopólnych korzyści.

Poniżej przedstawiamy ofertę, jaką Szkoła przygotowała dla seniorów naszego miasta, którzy pragnęliby nabyć podstawowe umiejętności lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie obsługi komputera i poruszania się po internecie.

oferta


24-26. 02. 2010

ilustracja

Starogard w Mariborze / Starogard in Maribor 

Jednym z podstawowych założeń europejskiego projektu ACTIVE A.G.E jest umożliwianie jego uczestnikom regularnej wymiany doświadczeń, dobrych praktyk w zakresie prowadzonych działań. W tym celu, podczas trzyletniego okresu trwania projektu, zaplanowano trzy spotkania wszystkich partnerów (Maribor w Słowenii, Dobrich w Bułgarii, Saloniki w Grecji, Praga, Rzym, Starogard Gdański, Sewilla, Wolverhampton w Wielkiej Brytanii, Edynburg). W czerwcu 2009 r. członkowie Lokalnej Grupy Wsparcia ze Starogardu Gdańskiego wzięli udział w warsztatach poświęconych problemom wzajemnych relacji pomiędzy starzeniem się społeczeństwa a lokalną gospodarką, które odbyły się w  Wolverhampton. W lutym 2010 r. w Mariborze odbyły się warsztaty poświęcone tematyce „Wiek a pomoc społeczna”. Natomiast w październiku 2010 roku gościć będziemy delegacje wszystkich miast w Starogardzie Gdańskim na warsztatach i konferencji poświęconej zjawiskom społecznego wykluczenia i społecznej integracji.

ilustracja

Trzydniowe spotkanie w Mariborze gospodarze organizowali w różnych miejscach tego 110-tysięcznego miasta. Miejscem szczególnie ciekawym, właściwym tematowi warsztatów, był Społeczny Dom Seniora – nowoczesna, znakomicie wyposażona placówka, która w sposób całościowy odpowiada potrzebom osób starszych.

ilustracja

Nowopowstały Społeczny Dom Seniora, jakich Maribor posiada trzy, dzięki przestronnym i pełnym światła korytarzom, salom, świetlicom, bibliotece, tarasom pełni też rolę swoistego lokalnego centrum międzypokoleniowej integracji, umożliwiając organizowanie licznych spotkań.

ilustracja

Podczas warsztatów miasto Dobrich przedstawiło projekt skierowany do rodzin wielopokoleniowych, w których dziadkowie wynagradzani są za opiekę nad wnukami, umożliwiając rodzicom dzieci być bardziej aktywnymi na lokalnym rynku pracy. Praga pokazała swoje wsparcie transportu publicznego poprzez włączenie w jego sieć regularnych mikrobusów medycznych dla osób o ograniczonej mobilności. Starogard Gdański przygotował prezentację dotyczącą funkcjonowania wolontariatu w naszym mieście oraz powstania płyty „Dorośli czytają dzieciom”, która nagrana została z inicjatywy Stowarzyszenia Wspomagającego Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej”.

Kolejne spotkanie członków Lokalnych Grup Wsparcia, na temat zjawisk społecznego wykluczenia i społecznej integracji, odbędzie się z naszej inicjatywy w Starogardzie Gdańskim w październiku br. i mamy nadzieję, że zaowocuje ono nowymi pomysłami i świeżym podejściem do niełatwych problemów społecznych.


20. 01. 2010

ilustracja

Dojrzały wolontariat (wykład w UTW) / English A grown up volunteering workshops (a lecture in Third Age Uni by an expert scientist of gerontology from Gdańsk University)

20 stycznia 2010 roku Lokalna Grupa Wsparcia (projekt Aktywny Wiek), wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, zorganizowała wykład gerontologa z Uniwersytetu Gdańskiego, dra Piotra Czekanowskiego, na temat: „Starzenie się ludności a możliwość jej aktywizacji”. Założeniem wykładu było wyeksponowanie oraz uwrażliwienie na wagę wybranych zjawisk i problemów społecznych: starzenie się a zmiana nastawienia do choroby i śmierci; realne prognozy dla województwa pomorskiego do 2035, które pokazują pogłębianie się kryzysu demograficznego, zmiany ról społecznych w rodzinach; przeciwstawianie się negatywnym stereotypom; konieczność i sposoby kształtowania długofalowej, elastycznej  polityki pomocy społecznej, zwłaszcza na poziomie lokalnym.
Nieprzypadkowo wykład pojawił się właśnie teraz – był wydarzeniem, które zapowiedziało nowy cykl zajęć warsztatowych o nazwie DOJRZAŁY WOLONTARIAT
Warsztaty i szkolenia – przygotowane i prowadzone przez Starogardzkie Centrum Wolontariatu oraz przez instytucje z Centrum współpracujące – przygotują osoby w wieku 50-ciu lat i starsze do pracy w charakterze wolontariusza. Zakładamy, że w warsztatach weźmie udział około 20 osób. Następnie osoby te rozpoczną pracę w instytucjach dobranych i przeszkolonych przez Starogardzkie Centrum Wolontariatu, które będzie także monitorować przebieg pracy i wspierać wolontariuszy.
Uczestnicy warsztatów poznają techniki dobrego komunikowania się, metody pracy z osobami przeżywającymi trudności (choroba, niepełnosprawność, trudna młodzież), wezmą udział w zajęciach z zakresu wizażu, jak również poznają m.in. niektóre techniki relaksacji, elementy pedagogiki zabawy (można je wykorzystać również w doświadczaniu bycia Babcią, Dziadkiem dla własnych wnuków). Każdy uczestnik warsztatów po zakończonym cyklu zajęć otrzyma zaświadczenie.

Propozycje zagadnień warsztatowych:

1. Idea wolontariatu. Kim jest wolontariusz i kto może nim być?
2. Co oznacza być dojrzałym w odniesieniu do idei dojrzałego wolontariatu.
3. Co mogę dać innym, czego inni mogą ode mnie oczekiwać?- stworzenie
mapy potrzeb i oczekiwań.
4. Jesień życia ma swoje barwy. Jak być Liderem młodzieżowym?
5. Opracowanie materiałów promujących wolontariat 50+
6. 50+ – czyli jak można dać więcej drugiemu człowiekowi.
7. Odkryć w sobie siłę do tego co przed mną? ( do jakich działań mam
największe predyspozycje).
8. Zajęcia praktyczne w placówkach, organizacjach, które nawiążą współpracę.
9. Podpisanie porozumień wolontariackich.
10. Praca wolontariacka.
Zapraszamy wszystkich chętnych. Bliższych informacji udziela oraz zapisy przyjmuje pani Dorota Dorau ( www.moznainaczej.pl ), 58 560 04 59, 508 987 704


17-19. 06 .2009

Przedstawiciele starogardzkiej LGW uczestniczyli w czerwcu 2009r. w pierwszych tematycznych warsztatach w Wolverhampton (przeczytaj więcej w zakładkach: WITAMY W PROJEKCIE oraz LOKALNY PLAN DZIAŁANIA ) poświęconych tematyce „Wiek a gospodarka”. Możność wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy innymi LGW okazała się owocna i pomocna dla dalszych prac naszej LGW.

EN Members of Starogard LSG took part in First TEW in Wolverhampton this year devoted to „Age and Economy” (reed more in folds: WELCOME TO THE PROJECT and lOCAL ACTION PLAN). The workshops occured to be an excellent opportunity to exchange the knowledge, to learn about others’ actions, giving us the vital support in our current work within LSG.

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja


ilustracja     ilustracja